Sökbara poster

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande Deadline 25/4 2019 17:00
Bedömargruppen för PUMA Deadline 25/4 2019 17:00
Beredningsgruppen för Årets alumn Deadline 25/4 2019 17:00
Beredningsgruppen för Pedagogiska priset Deadline 25/4 2019 17:00
Biblioteksnämnden Deadline 25/4 2019 17:00
Disciplinnämnden Deadline 25/4 2019 17:00
Hållbarhetsrådet Deadline 25/4 2019 17:00
Initiativ för nyanlända och integration Deadline 25/4 2019 17:00
Kursklassificeringsgruppen Deadline 25/4 2019 17:00
Kvalitetsrådet Deadline 25/4 2019 17:00
Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté Deadline 25/4 2019 17:00
Rådet för forskningsinfrastruktur Deadline 25/4 2019 17:00
Rådet för lika villkor Deadline 25/4 2019 17:00
Referensgrupp för Enheten för studenthälsa Deadline 25/4 2019 17:00
Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor Deadline 25/4 2019 17:00
Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor Deadline 25/4 2019 17:00
Samverkansrådet Deadline 25/4 2019 17:00
Stipendienämnden Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för genusvetenskap Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier Deadline 25/4 2019 17:00
Styrelsen för MedTech Science and Innovation Deadline 25/4 2019 17:00
Styrgruppen för e-lärande Deadline 25/4 2019 17:00
U4-studentkoordinator Deadline 25/4 2019 17:00
Panel för att utse samarbetsprojekt med Durham Deadline 30/4 2019 12:00